system

Organisaties van de overheid delen gegevens met elkaar

Voor betere en snellere beslissingen.

 1. 1

  Overheidsorganisaties houden gegevens over u bij.

  Bijvoorbeeld: De gemeente legt uw woonadres vast. De belastingdienst stelt uw jaarinkomen vast en de RDW houdt bij welke auto’s u bezit. Elke organisatie houdt dus weer andere gegevens bij. Welke gegevens zij mogen bijhouden is bepaald in een wet.

 2. 2

  Overheidsorganisaties mogen gegevens over u bij elkaar opvragen om een beslissing te nemen.

  Bijvoorbeeld: Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, dan ontvangt de Sociale Dienst uw woonadres van de gemeente en uw vastgestelde jaarinkomen van de Belastingdienst. Dit staat in de Participatiewet.

 3. 3

  Nadat de organisatie een beslissing heeft genomen, ontvangt u daarover bericht.

  Bijvoorbeeld: De Sociale Dienst beslist of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering of niet en stuurt het besluit op. Op deze website kunt u van meerdere overheidsbesluiten vinden welke gegevens hiervoor zijn gebruikt.